Пример 1

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба М1230 метра.
Лајсна М1230 ќе ве чини денари.

Ви треба M1546 метра.
Лајсна M1546 ќе ве чини денари.

Ви треба M1180 метра.
Лајсна M1180 ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 1 лајсни 2 метра без кроење ” за прозори ќе ве чини
денари.


Вкупно “Пример 1 скроени по мерка” за прозори ќе ве чини
денари.

0