Пример 6

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба М1582 метра.
Лајсна М1582 ќе ве чини денари.

Ви треба M3020 парчиња.
Елемент M3020 ќе ве чини денари.

Ви треба M3145 парчиња.
Елемент M3145 ќе ве чини денари.

Вкупно “Пример 6 лајсни 2 метра без кроење” за
прозори ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 6 скроени по мерка” за
прозори ќе ве чини денари.