Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)


Ви треба М1225 метра.
Лајсна М1225 ќе ве чини денари.

Ви треба M1564 метра.
Лајсна M1564 ќе ве чини денари.

Ви треба M1457 метра.
Лајсна M1457 ќе ве чини денари.

Ви треба M3020 парчиња.
Елемент M3020 ќе ве чини денари.

Вкупно “Модел 3” за прозори ќе ве чини
денари.