Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба М8 метра.
Лајсна М8 ќе ве чини денари.

Ви треба М1445 метра.
Лајсна М1445 ќе ве чини денари.

Ви треба M3020 парчиња.
Елемент M3020 ќе ве чини денари.

Вкупно “Модел 11” за прозори ќе ве чини
денари.