Пример 10

Напомена :
Лајсните може да ги добиете скроени по мерка на прозор или врата !

Колку прозори ?
Висина на прозорот (во см.)
Ширина на прозорот (во см.)Ви треба М1564 метра.
Лајсна М1564 ќе ве чини денари.

Ви треба М1445 метра.
Лајсна М1445 ќе ве чини денари.

Ви треба M3020 парчиња.
Елемент M3020 ќе ве чини денари.

Вкупно “Пример 10 лајсни 2 метра без кроење” за
прозори ќе ве чини денари.


Вкупно “Пример 10 скроени по мерка” за
прозори ќе ве чини денари.